LogoSå fungerar undersökningen
Frågorna i undersökningen är fördelade på flera sidor. Du navigerar dig framåt och bakåt med hjälp av knapparna Nästa och Tillbaka.

För att slutligen registrera dina svar som kompletta och avsluta undersökningen klickar du på knappen Skicka som finns på undersökningens sista sida.

Dina svar är mycket värdefulla och undersökningen tar cirka 5-10 minuter att fylla i.

Anonymitet
All information som samlas in behandlas strikt konfidentiellt. Vad just du tycker kommer aldrig att bli känt.